Dotace z EU

Identifikační údaje akce:

Název akce: Rekonstrukce části objektu výrobní haly TESA
Místo stavby: Lipnická 42, Hranice IV - Drahotuše
Kraj, okres: Olomoucký, Přerov
Zadavatel FS: Jolana Chlápkvá - TESA
Zhotovitel FS: Agentura VIKO

Velikost akce:
Vzhledem ktomu, že klíčové investice byly již vloženy do nákupu technologie a rekonstrukce výrobní haly TESA. Poskytnutá dotace byla využita tedy na podporu malého podniku při zvyšování zaměstnanosti vregionu Hranicka a významnému rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb rekonstruované části objektu výrobní haly TESA.

Záměr akce:
Podnikatelským záměrem bylo provedení expanze výrobního programu firmy do ekonomický silnější oblasti v rámci olomouckého kraje - Drahotuše a současně udržet výrobnost nynější provozovny. Jednalo se tedy o rozvojovou investiční akci zaměřenou na zvýšení výroby pro nové a stávající klienty, zvýšení produktivity práce, rozšíření sortimentu, zkrácení dodacích lhůt, snížení nákladů a modernizaci výrobní haly vDrahouších. Realizací akce dojde kpodpoření snížení nezaměstnanosti vregionu jelikož dojde k náboru nových pracovních sil do výroby.

Realizace projektu byla možná díky spolufinancování akce z finančních prostředků Strukturálního fondu EU a Krajského rozpočtu Olomouckého kraje.